กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการเงินและพัสดุแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูล และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้อง โปร่งใส ด้วยใจให้บริการ -Division OF Finance Chiang Mai University-โทร. 0-5388-5356 โทรสาร. 0-5388-5359

กำหนดการ ผอ.กองคลัง ::

ชพค. - ชพส. ::

ชพค.

ยอดเงิน ชพค. - ชพส.

ประจำเดือน มิถุนายน

636.00 บาท

ชพส.

320.00 บาท

ดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูลปี 2563

เดือน ชพค. ชพส.
มกราคม 630.00 304.00
กุมภาพันธ์ 625.00 309.00
มีนาคม 699.00 340.00
เมษายน 566.00 326.00
พฤษภาคม 550.00 304.00
มิถุนายน 636.00 320.00
กรกฎาคม 0.00 0.00
สิงหาคม 0.00 0.00
กันยายน 0.00 0.00
ตุลาคม 0.00 0.00
พฤศจิกายน 0.00 0.00
ธันวาคม 0.00 0.00
รวม

3,706.00

1,903.00

E-Service ::


ระบบสารสนเทศด้านบุคลากร ::


ระบบสารสนเทศด้านการเงิน งบประมาณ ::


ระบบสารสนเทศด้านบริหารทั่วไป ::ระบบบริหารจัดการงานพัสดุ


วิดีโอแนะนำสาระจากกรมบัญชีกลาง ::

เพิ่มเติม »

แนวปฏิบัติในการชำระเงินค่าทำเนียม::


ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

การโอนเงินค่าตอบแทนการสอน / ค่าดำเนินงานพิเศษ / อื่นๆ ::

ข่าวสอบราคา-ประกวดราคา ::

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/แจ้งมติต่างๆ ::

ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญาตรี ::

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง 7 ฉบับ ออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ::

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ::


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ::

 • รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560
 • รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561

 • ประกาศขายทอดตลาด ::  เอกสารเผยแพร่ ::

  ประมวลภาพ ::
  อ่านต่อ »  ประเมินความพึงพอใจการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::

  สถานะผู้เยี่ยมชม:
  บุคลากร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ บุคคลภายนอก

  ความพึงพอใจ:
  ดีมาก ดี
  ปานกลาง พอใช้
  ควรปรับปรุง

  ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น:

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

  หน่วยงานภายในกองคลัง ::

  สถิติผู้เข้าชม ::

  วันนี้
  5 คน
  เมื่อวาน
  106 คน
  เดือน มิ.ย.
  1,045 คน
  ทั้งปี 2563
  20,612 คน
  ทั้งปี 2562
  45,472 คน

  - เริ่มนับ กรกฎาคม 2559 -